Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सुद्या दारू पिऊन बार मधून बाहेर पडतो.....!
गाडीत बसतो आणि घरी फोन करून सांगतो,
"मला घरी यायला वेळ लागेल. गाडीचे स्टेअरिंग, गिअर, क्लच, सगळे चोरीला गेले आहे."
..
...
....
दहा मिनिटांनी परत फोन करतो आणि सांगतो, "सगळे सापडले, मी चुकून मागच्या सीटवर बसलो होतो....

Popular Articles