Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

नवरा थकलेला, ऑफिसमधुन घरी आलेला असतो..

नवरा: प्यायला पाणी आण ग?

बायको: तहान लागली आहे का ?

नवरा (संतापून): नाही माझा गळा कुठुन लिक होतोय ते चेक करायचा आहे.

Popular Articles