Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

कथा करितो देवाची । अंतरी आशा बहु लोभाची
तुका म्हणे तोचि वेडा । त्याचे हाणुन थोबाड फोडा.

Popular Articles