Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

इंग्रजी आणि मराठी शाळेतली मुलं प्राणी संग्राहलयात गेली...
इंग्रजी शाळेतली मुलं : -Wow! Look At That Monkey. He's So Cute!!
.
..
...
....
.....
मराठी शाळेतली पोरं :- ते बघ रव्या....
तुझा बाप कसा झोपलाय!!
दगड मारू का त्याला.....

Popular Articles