Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

तुम्ही जर शर्टाचे पहिले बटन चुकीचे घातले तर पुढील सर्व बटने चुकीची लागतात!
....नामदेव टेलर

सगळ्याच गोष्टी म. गांधी किंवा शेक्सपियर सांगतात असे नाही.

Popular Articles