Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo


चहा…!  की  कॉफी…!!

चहा म्हणजे उत्साह..,
कॉफी म्हणजे स्टाईल..!

चहा म्हणजे मैत्री..,
कॉफी म्हणजे प्रेम..!!

चहा एकदम झटपट..,
कॉफी अक्षरशः निवांत...!

चहा म्हणजे झकास..,
कॉफी म्हणजे वाह मस्त...!!

चहा म्हणजे कथासंग्रह...,
कॉफी म्हणजे कादंबरी...!

चहा नेहमी मंद दुपार नंतर...,
कॉफी एक धुंद संध्याकाळी...!!

चहा चिंब भिजल्यावर...,
कॉफी ढग दाटुन आल्यावर...!

चहा = discussion..,
कॉफी = conversation...!!

चहा = living room....,
कॉफी = waiting room...!

चहा म्हणजे उस्फूर्तता...,
कॉफी म्हणजे उत्कटता...!!

चहा = धडपडीचे दिवस...,
कॉफी = धडधडीचे दिवस!...!

चहा वर्तमानात दमल्यावर...,
कॉफी भूतकाळात रमल्यावर...!!

चहा पिताना भविष्य रंगवायचे...,
कॉफी पिताना स्वप्न रंगवायची...!!!

Popular Articles