Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

लहानपण आणि मोठेपण यात फरक काय?
.
..
...
....
.....
......
.......
........
लहानपणी चिवडा, फरसाण, चकली याला 'खाऊ' म्हणणारी मुले... मोठी झाल्यावर यालाच 'चकना' म्हणतात....

Popular Articles