Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

लहानपणी आई म्हणते
तुला काही कळत नाही...

तरूणपणी  बायको  म्हणते
तुम्हाला काही कळत नाही..

म्हातारपणी मुले म्हणतात
तुम्हाला काही कळत नाही...

पुरूषांचे  कळण्याचे वय केव्हा असते हेच मला काही कळत नाही...

Popular Articles