Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

शाळेमध्ये एक नविन मुलगी येते.
मुलगा- तुझे नाव काय?
मुलगी- मला सगळे "ताई" म्हणतात.

मुलगा - आयला काय योगा योग आहे,
मला पण सगळे "दाजी" म्हणतात..

नई है वह...

Popular Articles