Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

दोन भिकारी एकमेकांना भेटतात आणि दोन
सॉफ्टवेअर इंजीनियर एकमेकांना भेटतात, तेव्हा ते एकमेकांना एकच प्रश्न विचारतात....
तो प्रश्न कोणता?
...
'' हल्ली कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर काम करतोयस
तू? "

Popular Articles