Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आज खुप दिवसानी ऑनलाइन आलो ..
मुड थोडा खराबच होता तसा ...

एका मित्रिणीने hi पाठवल ..
मी पण रीप्ले दिला hi म्हणून ..
तिने विचारल काय चालु आहे ..
मी रीप्ले दिला..
२ ट्युब लाइट .. १ फैन .. मोबाइल ..पाऊस .. अणि तु .. ..

डायरेक्ट ब्लॉक केलं ना भाऊ..

Popular Articles