Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आज ब-याच दिवसानंतर एक जूनी मैत्रीण भेटली....

"कसा आहेस रे पागल, म्हणुन विचारपूस करु लागली, पुढे असे काही प्रश्न उत्तरे झाली,
की आपोआप डोळ्यातून अश्रूं वाहीली.....
.....
.....
.....
तिने विचारले :-
"तु अजुन पण गाय-छाप खातो का..?

Popular Articles