Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

नातु: आज्जी मी रनींग रेस मध्ये भाग घेतलाय आशिर्वाद दे मला...

आज्जी: सावकाश पळ रे बाबा!!

Popular Articles