Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

ईंग्लिश मिडियम च्या आईने आपल्या मुलाला शिकविलेलि कविता

Dance रे मोरा, Mangoच्या वनात
Dance रे मोरा Dance...

ढगांशी wind झुंजला रे..
काळा काळा cotton पिंजला रे..
आता your पाळी, तुला give टाळी..
फुलव पिसाराss Dance..

Dance रे मोरा, Mangoच्या वनात
Dance रे मोरा Dance..

झरझर edge झरली रे..
झाडांची leaves भिजली रे.. Rainमध्ये न्हाउ, Something गाऊ
करुन पुकारा Dance,

Dance रे मोरा, Mangoच्या वनात
Dance रे मोरा Dance...

थेंब थेंब तळ्यात dancing रे
टप टप पानांत sounding रे..
Rainच्या रेघांत, Play खेळु दोघांत Blue सवंगड्या Dance,

Dance रे मोरा, Mangoच्या वनात
Dance रे मोरा Dance...

Rainची रिमझिम stopली रे
तुझी माझी pair जमलीरे
Skyमध्ये छान छान Seven रंगी कमान
कमानीखाली त्या Dance,

Dance रे मोरा, Mangoच्या वनात
Dance रे मोरा Dance

Popular Articles