Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आयुष्यात असे लोक जोडा, जे वेळ येईल तेव्हा तुमची सावली आणि वेळेला तुमचा आरसा बनतील,कारण आरसा कधी खोटे बोलत नाही आणि सावली कधी साथ सोडत नाही.

Popular Articles