Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एकदा एका कागदावर जगाचा नकाशा होता तो नकाशा शिक्षकांने फाडला  त्याचे तूकडे केले आणि एका विद्यार्थ्यांला सांगितले अरे तुझा अभ्यास कसा आहे ते बघु. तू मला जग जोडून दाखव. आणि कागदाचे तुकडे त्याच्या समोर
टाकले.

मुलाने क्षणभर विचार केला आणि कामाला लागला.

थोड्याच वेळात मुलगा म्हणाला, सर झाला नकाशा जोडून.

सर म्हणाले कस काय शक्य आहे ऐवढ्या वेळात?

मुलगा म्हणाला ,  सर , नकाशाच्या मागे  माणसाच चित्र होत. सर , मी माणूस जोडला, जग आपोआपच  जोडल गेलं.

Popular Articles