Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जे आम्हाला किंमत देत नाहीत
त्यांना आम्ही किंमत देत नाही...

असंख्य मिञ परिवार घेऊन फिरतो....
पण एकटेच नडतो.... आणि जो नडतो...
त्याला पहिले फोडतो...

माझ्या लढाई ला काय अंत नाही
अन् शांत बसायला मी काय संत नाही......
मैत्री केली तर मरे पर्यंत......!
आणि दुश्मनी केली तर येरवडा जेल पर्यंत.....

तंटा नाय तर फंटा नाय....
तुझा हात भारी.... तुझी लाथ भारी ... च्यामायला.... मग तू आसशील लयभारी..
पण ते तुझ्या घरी...!

ज्यांनी देव पाहिला, ते संत झाले आणि
ज्यांनी ह्या ग्रुप मध्ये भाग घेतला, ते भाग्यवंत झाले!

Popular Articles