Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायको: नवर्याला फोन करते (रागात)  कुठे आहात तुम्ही??

नवरा: काल तुला सोन्याच्या  दुकानातला नेकलेस आवडलं  होतं,आणि माझ्याकडे पैसे नव्हते ते घ्यायला... आणि मी म्हंटलं होतं नंतर घेईल तुला ते नेकलेस...

बायको:  (प्रेमात) हो, आठवतं ना हो....

नवरा: त्या दुकानाच्या  शेजारच्या सलून मध्ये  दाढी करतोय... आलो थोडा वेळात...

Popular Articles