Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एकदा एका शाळेंत डेप्युटी शाळा तपासायला आले. एका वर्गांत त्यांनी फळ्यावर 'NATURE' अशी अक्षरे लिहिली आणि एका मुलाला विचारले "हा काय शब्द" आहे?

क्षणाचाही विलंब न लावता मुलगा म्हणाला "नटुरे". त्यानंतर एक एक करून सर्व मुलांना तोच प्रश्न विचारला. सर्व मुलांनी तेच सांगितले "नटुरे".

डेप्युटी संतापले. शिक्षकाला म्हणाले " हा काय प्रकार आहे?" शिक्षक उत्तरले " पोरं अजून 'मटुरे'
(mature ) झालेली नाहीत...नंतर सुधारतील."

डेप्युटी वैतागून सर्वांना घेवून हेड- मास्तरांकडे गेले व त्यांना झालेला किस्सा सांगितला. त्यावर शांतपणे हेडमास्तर म्हणाले. " जाऊ द्या हो साहेब! या गोष्टीचा त्यांच्या 'फुटुरे'(future )वर कांहीच परिणाम होणार नाही!"

Popular Articles