Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

फ्रेंडशिप डे आहे म्हणे...
आपल्याला काय त्याच..

आपले मित्र ज्या ज्या वेळी भेटतात त्या त्या वेळी आपला फ्रेंडशिप डे असतो..

आपले मित्र भारी
आपली मैत्री भारी
आपल्या मित्रांमुळे आपली जिंदगी च लै भारी!!

Popular Articles