Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

प्रत्येक फूल देवघरात वाहिलं जात नाही. तसं प्रत्येक नातंही  मनात जपलं जात नाही. मोजकीच फुलं असतात देवाचरणी शोभणारी. तशी मोजकीच माणसं असतात क्षणोक्षणी आठवणारी.!

Popular Articles