Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

लग्न झाल्यावर तीन वर्षानंतर, त्याच्या बायकोला अचानक साक्षात्कार झाला.

ती त्याला जेवताजेवता, जरासे फुरंगटूनच म्हणाली- "आपल्या लग्नानंतरचे काही महिने आठवतात का तुम्हाला ?

रोज जेवतांना न चुकता, तुम्ही तुमच्या प्रत्येक घासातला अर्धा घास मला बळेबळेच भरवत होता.

पण हंssssss अलिकडे मात्र पहिल्यासारख तुम्ही कधीतरी.... प्रेमानेही मला ...."

तिला अर्ध्यावरच थांबवत तो म्हणाला - "अग, तेव्हाची गोष्ट वेगळी होती.... आता तुला सगळा स्वैपाक किती मस्त जमतोय ना ! "

Popular Articles