Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

लाईन मारायच्या खूप टेक्निक्स
आहेत .. त्यातल्या तीन तर फाडू आहेत .....
.
.
.
१ - पेन्सील ने .....
२ - पेन ने .....
३ - मार्कर ने .....
सगळ्यांना स्वतःसारखे समजू नका .....
कोणी सभ्य पण असतात ..माझ्यासारख..!

Popular Articles