Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

ये गं गायी गोठ्यामधी,
बाळाला दुध दे वाटीमधी,

बाळाची वाटी मांजर चाटी,
मांजर गेले रागाने त्याला खाल्ले वाघाने,

वाघ मामा गुरगुरतो,
अस्वल मामी पोळ्या करती,

एक पोळी करपली,
दुधामध्ये वरपली,

दुध झाले कडु बाळाला आले रडू
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
काय आपल वय काय . . वाचताय काय . . . . . . .
लोक वेडी झाली या what's app मुळे.

Popular Articles