Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

१. एका एकादशीला सगळे प्राणी उपवास करतात. मग, देवाची पूजा करण्यासाठी चालत चालत मंदिरात जातात. पण, कोंबडी जात नाही. का?
उ: कारण, उपवासाला कोंबडी चालत नाही.

२.देवभोळ्या सिंधी माणसाचं नाव काय?
उ: भगवानदास गॉडवाणी

३. सिंधी चित्रकार?
उ: सदारंगानी!

४. पहिल्या मजल्यावरून पडलेल्या सिंधी माणसाला काय म्हणतात?
उ: थंडानी

५. दहाव्या मजल्यावरून कोसळलेल्याला...?
उ: क्रिपलानी

६. तो २५व्या मजल्यावरून कोसळला तर...?
उ: मरजानी

७. कम्युनिस्ट सिंधी?
उ: कार्ल लालवाणी

८. सिंधी शेफ?
उ: पापडमल कुकरेजा

९. सिंधी इलेक्ट्रिशियन
उ: व्होल्टराम बिजलानी

१०. फॅशनेबल सिंधी?
उ: जोगिओ अरमानी

११. सिंधी दूधवाला?
उ: गोपाल दुधेजा

१२. शूर शिपाई?
उ: हिरू सिपाहीमालानी

१३. सिंधी पेस्ट कंट्रोलवाला?
उ: खटमल मारवानी

१४. सिंधी आगीचा बंब?
उ: बंबानी

१५. सिंधी पोस्टमन?
उ: मेलवानी

१६. विसरभोळा सिंधी?
उ: बुलो भूलचंदानी

१७. सिंधी सरकारी कर्मचारी?
उ: चायपानी!!!!

Popular Articles