Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायको : तुम्ही खुप भोळे आहात हो....
तुम्हाला कोणी पण सहज फसवू शकत....

नवरा : सुरुवात .... तुझ्या बापाने केली.....

Popular Articles