Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

गेल्या काही दिवसापासून बेचनी होत होती.
म्हणून मी डॉक्टरांकड़े गेलो. आणि ...

डॉक्टर म्हणाले...
शरीरात Alcohol ची कमतरता जाणवते आहे.
श्रावण चालू आहेना .. साथच आहे!

Popular Articles