Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आई वडिलानंतर आयुष्यातला दुसरा प्रेरणा देणारा माणुस म्हणजे....

बसचा कंडक्टर..

तो नेहमी म्हणतो "पुढे
चला…पुढे चला..थांबु नका".

Popular Articles