Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायको: अहो तुम्ही म्हणाला होतात ना की, मी आता कारणाशिवाय दारू पीणार नाही म्हणून. मग आता का पिताय?

नवरा: अग आता दिवाळी जवळ आली ना, मग रॉकेट सोडायला रिकामी बाटली नको का ?

Popular Articles