Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

माझ्या स्वप्नात का येते ती..?

जवळ नसताना आभास घडवते ती..
तिच्या शब्दांचा भास घडवते ती..
माझ्या स्वप्नात का येते ती..?

समोर नसताना जाणवतो तो स्पर्श तिचा
हहवासा वाटतो मंद सहवास तिचा
का कळेना माझ्या स्वप्नात का येते ती..

Popular Articles