Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

ताकी रे..... ताकी रे......
ताकी ताकी ताकी.....
जो msg नाही करित,
त्याच्या हातात सनि लियोनची राखी..

Popular Articles