Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

तुझाकडे पूर्ण दिवस नाही मागत मी
फक्त त्यातील काही क्षण दे ..........
आलीस तरी तुझ्या आठवणीना तरी
यायला वाव दे...

माझ्या स्वप्नातल्या गावात आपल एक घर होत
आणि ते तूच सजवलस,
आज माझ्या स्वप्नातलं गाव तसच आहे,
त्यातल घरही तसच आहे
पण .... पण...

फक्त नाहीस ती तू, तुझी आठवणच फक्त माझी उरली आहे.....
त्या आठवणीतच तू माझी आहेस ....
आजही वाट पाहतो तू परत येण्याची त्या गावाच्या वेशीवर
कारण त्या घराची राणी फक्त तू आहेस ......

Popular Articles