Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

​नाते किती जुने यावर मैत्री नाही टिकत,
नाते टिकायला मैत्री खोल असावी लागते!
कुठेही बी पेरल्यावर झाड नाही उगवत,
जमीन मुळात ओळी असावी लागते!

Popular Articles