Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo


मुलीच्या नजरेतून:-
ती पहिल्या बेंचवरुन वळुन बघते अणि मनातल्या मनात बोलते, "thank God!! ..आलाय आज."
.....
मुलांच्या नजरेतून:-
मुलाने त्याच्या GF ला पाहण्याआधीच पूर्ण क्लास एका सुरात ओरडतो...............
"वहिनी आली रे.........."

Popular Articles