Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

घरी आले  WhatsApp…
अन् बायको झाली हाय-फाय....
कितीही जोरात आवाज द्या...
कानावर काही पडतंच नाय...

अगं जरा ऐकतेस काय...?
थांबा....मला वेळ नाय...
एवढी कशात बिझी हाय ?
हे मेले WhatsApp चालतंच नाय...

मी काय म्हणत होतो....
बोला, मी ऐकते हाय...
मी बाहेर चाललो होतो...
काही सामान आणायचे काय ?
किती वेळा सांगू तुम्हाला ?....
WhatsApp वर लिस्ट पाठवली हाय....

पिंट्या अजुन आला नाही...क्लास
कधी सुटणार हाय ?
तुम्ही काळजी करू नका... मी
Status पाहीलं हाय...!

एवढं कसलं टेन्शन आलंय ?...
कोणती वस्तू सापडतं नाय ?
वस्तू-बिस्तू खडड्यात गेली...
कालचा  message  सापडतं नाय....

आज मला सुट्टी हाय...
नाश्ता-पाण्याचा बेत काय ?
Group मधे Video आलाय...
तशीच डिश करणार हाय...!

अगं, तुझी ती मैत्रिण,
बर्‍याच दिवसात दिसली नाय....
तुम्हाला तिच्याशी काम काय ?
WhatsApp वर मी तिच्या टच मधे हाय...

कायगं,  आज-काल माझ्याशी
तू हसून-खेळून बोलतच नाय...
प्रॉब्लेम तर तुमचाच हाय...
माझे  smiley तुम्ही बघतच नाय...!!



Popular Articles