Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जगात 3 प्रकारच्या व्यक्ती सापडतात...
1.कष्टाळू.
.
.
2.कष्ट टाळू..
.
.
3 कसं टाळू...

Popular Articles