Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

"जर तुम्हाला जग बदलायचं असेल "... तर लग्ना आगोदर बदला "... कारण....
"लग्न झाल्या वर तुम्ही टीव्हीवरचं चॅनल सुध्धा तुमच्या मर्जीने बदलु शकत नाही "

Popular Articles