Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

पहाट झाली ! पहाट झाली !

चिमण्यांची किलबिलाट झाली, अन जाग आली
त्यातून एक चिमणी हळूच येऊन कानात म्हणाली,
उठा...
Whatsapp  बघायचि वेळ झाली...!

Popular Articles