Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायको : अहो तुम्ही म्हणाला होतात ना की, मी आता कारणाशिवाय दारू पीणार नाही म्हणून, मग आता का पिताय???

नवरा: अग आता दिवाळी जवळ आली ना, मग रॉकेट सोडायला रिकामी बाटली नको का ???

Popular Articles