Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायको : कामाच्या वेळी किस करत जाऊ नका हो...
बाजुला व्हा!

आतुन कामवालीचा आवाज-

"सांगा जरा सांगा त्यांना मी सांगुन सांगुन थकले"...

Popular Articles