Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

माहेर म्हणजे काय?
अशी एक जागा जिची किंमत तिथे असे पर्यंत कळत नाही.

माहेर म्हणजे काय?
अशी एक जागा जी पैश्यांनी विकत मिळत नाही.

माहेर म्हणजे काय?
अशी एक जागा जिथे कोणी आपल्याकडून काहीही अपेक्षा करत नाही.

माहेर म्हणजे काय?
अशी एक जागा जिथे कधी आपल्याला एकटं वाटत नाही.

माहेर म्हणजे काय?
अशी एक जागा जिथे रडणं हसणं
खिदळणं खाणं पिणं या शिवाय आपण काही करत नाही.

माहेर म्हणजे काय?
अशी एक जागा जिचं स्थान पुरुषांना कधीच कळणार नाही.

माहेर म्हणजे काय?
अशी एक जागा जिथे आई नाही तर काही नाही.

Popular Articles