Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

लक्ष्मी आणि विष्णू संवाद -
लक्ष्मी म्हणते -जग सर्व पैशावर चालले. पैसा नाहीतर काही नाही म्हणून मलाच किंमत .

विष्णू -सिद्ध करुन दाखव .

लक्ष्मी एक पृथ्वीवरील दृश्य दाखवते अंतयात्रा चाललेली असते, लक्ष्मी वरुन पैशांचा वर्षाव करते, सर्व लोक प्रेताला सोडून पैसे जमा करायला धावतात. लक्ष्मी विष्णूंना म्हणते कि बघा बघितलं पैशाला किती किंमत आहे !!

विष्णु -प्रेत नाही उठले पैसे जमा करा़यला ?

लक्ष्मी -प्रेत कसे उठणार तो मेलाय ! 

विष्णूंनी खूप सुंदर उत्तर लक्ष्मीमातेला दिले -जो पर्यंत मी शरीरात आहे तो पर्यंतच तुला ह्या जगात किंमत आहे .ज्या क्षणी मी ह्या शरीरातून जाईल तेव्हा पैसा मातीमोल ....!!!!!!!!

Popular Articles