Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

शाळेमध्ये एक नविन मुलगी येते...

मुलगा-तुझे नाव काय?
मुलगी-मला सगळे "ताई" म्हणतात...

मुलगा-आयला काय योगा योग आहे,
मला पण सगळे "दाजी" म्हणतात.

Popular Articles