Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जाता जाता ती मोठ्या रागाने म्हणाली
"तुझ्यासारखे खुप मिळतील "..

मी पण तिला हसत हसत म्हणालो
"अजून पण माझ्यासारखाच पाहिजे का "..?

Popular Articles