Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

लक्ष्मी आणि विष्णू संवाद:

लक्ष्मी म्हणते -जग सर्व पैशावर चालले. पैसा नाहीतर काही नाही म्हणून मलाच किंमत .

विष्णू -सिद्ध करुन दाखव .

लक्ष्मी एक पृथ्वीवरील दृश्य दाखवते अंतयात्रा चाललेली असते, लक्ष्मी वरुन पैशांचा वर्षाव करते, सर्व लोक प्रेताला सोडून पैसे जमा करायला धावतात . लक्ष्मी विष्णूंना म्हणते कि बघा बघितलं पैशाला किती किंमत आहे !!

विष्णु -प्रेत नाही उठले पैसे जमा करा़यला ?

लक्ष्मी -प्रेत कसे उठणार तो मेलाय !

विष्णूंनी खूप सुंदर उत्तर लक्ष्मीमातेला दिले -
जो पर्यंत मी शरीरात आहे तो पर्यंतच तुला ह्या जगात किंमत आहे .ज्या क्षणी मी ह्या शरीरातून जाईल तेव्हा पैसा मातीमोल...

Popular Articles