Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

माणूस अपयशाला भीत नाही.अपयशाचं खापर फोडायला काहीच मिळालं नाही तर..? याची त्याला भीती वाटते..!!

Popular Articles