Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

लग्नाच्या पहिल्या रात्री बायकोशी काय बोलावं ते बंड्याला कळंत नव्हतं...

बरांच वेळ विचार करुन तो तिला म्हणाला,
'.. नाही.. म्हणजे.. तुझ्या घरी माहित्ये ना की आज तू इथेच झोपणार आहेस ते..?

Popular Articles