Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

संधी म्हणजे काय ?
बायकोच्या गालावर डास बसलेला असणे !
( विश्लेषण नको, थोडक्यात समजून घ्या )


Popular Articles