Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

चुलीवर ठेवला तवा,
त्यात टाकला ओवा आणि
जे messeges पाठवत नाय
त्याच्या पोटात दुखु देरे देवा...

Popular Articles