Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आजचा सुविचार:

"गायीच्या पोटात तेहतीस कोटी देव आहेत हे जरी खरे मानले, तरी येता - जाता तिच्या पोटाला हात लावून
सारखा नमस्कार करू नये, तिला गुदगुल्या होतात.."

Popular Articles